FA EN AR
۱۴۰۳ يکشنبه ۶ خرداد
آیین نامه پذیرش دانشجویان خارجی
مقدمه

به منظور گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر و دستيابي به منويات حضرت آيت¬الله العظمي هاشمي شاهرودي(مدظله¬العالي) در زمينه تربيت نيروهاي متعهد و متخصص و با عنايت ويژه به ماموريت دانشگاه عدالت و عرضه بخشي از امكانات تحصيلي كشور بر اساس جهان¬بيني اسلامي به جوانان مستعد ساير كشورهاي اسلامي و فراهم آوردن تسهيلات براي شناساندن بهتر انقلاب اسلامي و به جهت تداوم و تكميل پذيرش دانشجويان خارجي به استناد مصوبه مورخ 1371/10/2 شوراي عالي تبليغات خارجي دولت و قانون بودجه سال 82 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور همه ساله تعدادي از اتباع خارجي را كه علاقمند به تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي(Ph.D.) در دانشگاه عدالت باشند را بر اساس اين آئين نامه پذيرش مي¬نمايد.
انواع پذيرش دانشجويان خارجي

پذيرش در چهار گروه صورت خواهد پذيرفت:
أ- پذيرش دانشجو در گروه¬هاي درسي كه زبان تدريس و امتحان فارسي است.
ب- پذيرش دانشجو در گروه¬هاي درسي كه زبان تدريس و امتحان انگليسي است.
ت- پذيرش دانشجو در گروه¬هاي درسي كه زبان تدريس و امتحان عربي است.
ث- پذيرش دانشجو در گروه¬هاي درسي كه زبان تدريس و امتحان به صورت تركيبي از بندهاي (ا) تا (ت) است.
ج- پذيرش دانشجو به صورت مشترك (برحسب مقررات آيين¬نامه دانشجويان مشترك دانشگاه عدالت)

شوراي پذيرش

شوراي پذيرش در اولين جلسه پس از تصويب اين آيين¬نامه توسط شوراي امور بين¬الملل دانشگاه عدالت و معاونت محترم بين¬الملل دانشگاه عدالت تعيين و مشخص مي¬شود. اعضاي اين شورا 5 نفر كه داراي سوابق فعاليت در زمينه بين¬الملل مي¬باشند. رياست اين شورا نيز توسط معاونت محترم بين¬الملل دانشگاه عدالت مشخص و معين مي-شود. حكم اعضاي اين شورا توسط رياست محترم دانشگاه عدالت امضا خواهد شد. مدت ماموريت اعضاي اين شورا با توجه به ماهيت قراردادهاي همكاري مشترك و پذيرش دانشجوي عدالت 5 ساله است كه در صورت نياز توسط كارگروه و يا معاونت محترم بين¬الملل قابل تمديد است.
اجراي مفاد اين آيين¬نامه و ارايه گزارش به شوراي امور بين¬الملل دانشگاه و معاونت محترم امور بين¬الملل برعهده شوراي پذيرش است. از ديدگاه ساختار اداري، اين شورا و مديريت آن تحت نظارت معاونت بين¬الملل دانشگاه عدالت قرار دارد.
تركيب اعضاي اين شورا عبارتند از
أ- رياست دانشگاه يا مشاور رياست
ب- معاون بين¬الملل يا مشاور معاون
ت- يكي از اعضاي هئيت امنا يا مشاور هئيت امنا
ث- يك نفر از اعضاي حقوقي كارگروه بين¬الملل
ج- يك نفر از اعضاي علمي و بين¬المللي كارگروه بين¬الملل
ماده 1: شرايط عمومي پذيرش تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در شوراي پذيرش

1- داشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي¬ارشد مرتبط با رشته مورد درخواست جهت پذيرش يا معادل آن كه به تائيد مراجع ذيصلاح در كشور مربوطه رسيده و ارزشيابي توسط مركز امور دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري صورت پذيرفته باشد.
تبصره 1: متقاضيان كشورهائي كه ارزش مدرك آنان با ارزش مدرك بند (1) برابري نمي كند، پس از احراز شرايط و تطابق با مدارك داخل كشور توسط مركز امور دانشجويي مي¬توانند اقدام به ثبت نام نمايند.
تبصره 2: اتباع خارجي كه از دانشگاه¬هاي ايران فارغ التحصيل مي-شوند از شمول ارزشيابي مدارك مستثني مي¬باشند.
تبصره 3: انجام فرآيندها و تشريفات اداري مربوط به دانشجويان معرفي شده از سوي نمايندگان دانشگاه عدالت در خارج از كشور برعهده دانشگاه عدالت مي¬باشد.
تبصره 4: در دوره¬هاي مبتني بر سيستم آموزش يادگيري از راه¬دور (LMS) زبان آموزشي و امتحاني انگليسي خواهد بود.
2- كليه مدارك فوق بايد به تائيد نمايندگي¬هاي جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوطه و يا وزارت امور خارجه رسيده باشد.
3- معرفي¬نامه از سه نفر از اعضاء هيات علمي دانشگاه محل تحصيل در مورد تائيد صلاحيت علمي داوطلب و تائيد صلاحيتهاي عمومي داوطلبان توسط مراجع ذيصلاح براي شروع و ادامه تحصيل.
4- گواهي پزشكي معتبر در خصوص عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي واگير كه به تائيد نمايندگي¬هاي متبوع رسيده باشد.
5- كليه داوطلبين خارجي مي¬بايست با شركت در آزموني به زبان فارسي و يا طي دوره فراگيري زبان فارسي در دانشگاه عدالت موفق به اخذ حداقل نمره 14 گردند.
6- اتباع خارجي كه متقاضي گذراندن دوره هاي تحصيلات تكميلي در ايران مي باشند اعم از اينكه دوره قبلي را در ايران و يا كشور ديگري گذرانده باشند بر اساس تعرفه موجود ملزم به پرداخت هزينه هاي تخصصي به دلار، يورو يا هر نوع ارز ديگري كه توسط مدير پذيرش دانشجويان خارجي تعيين مي¬شوند، هستند.

ماده 2: نحوه درخواست و نظارت بر پذيرش

مرجع رسيدگي و بررسي كليه درخواست¬هاي متقاضيان اعم از اينكه مقيم ايران و يا در خارج از كشور باشند، شوراي پذيرش مي¬باشد و بايد مدارك واصله مستقيماً جهت رسيدگي¬هاي لازم به اين شورا ارسال گردد.
تبصره 5: شوراي پذيرش زمان تعيين پذيرش دانشجو و اتمام آن را مشخص و معين مي¬كند.
تبصره 6: شوراي پذيرش كه به رياست مدير پذيرش ايجاد مي¬گردد، موظف است ضمن هماهنگي و پيگير¬ي¬ها لازم از طريق وزارتخانه-هاي امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامي از كليه راههاي ممكن اطلاعات و شرايط لازم براي ادامه تحصيل در دانشگاه عدالت را به آگاهي متقاضيان برساند. اين كار از طريق تهيه بروشورهايي با اطلاعات كامل و به زبان انگليسي، فرانسوي، عربي، آلماني جهت ارائه به داوطلبين توسط سفارتخانه ها و يا كنسولگريهاي خارج از كشور و در داخل كشور از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري اين امر انجام مي¬پذيرد.

ماده 3: شرايط پذيرش و آموزش دانشجوي ايراني در دوره¬هاي تحصيلات تكميلي

1- ‫متقاضياني كه مدرك قبلي خود را از يكي از دانشگاههاي خارج از كشور اخذ نموده¬اند بر طبق ضوابط ذيل حق شركت در آزمون پذيرش دوره¬هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه عدالت را خواهند داشت:‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2- لازمست قبل از شرو ، مدارك آنها در كميسيون ارزشيابي تحت نظارت كارگروه امور بين¬الملل (يا كارگروه تعيين شده از سوي كارگروه مذكور) مدارك ثبت گردد و پيش نيازهاي مربوطه را جهت اخذ مدرك مورد نياز بر اساس آيين¬نامه ارزشيابي كامل نمايند.
3- گذراندن 6 ماه دوره آموزش زبان فارسي و اخذ نمره 14 در دوره مذكور.
تبصره 7: دانشجويان پذيرفته شده از سوي نمايندگان دانشگاه عدالت يا دانشجوياني كه از دانشگاه¬هاي مشترك دانشگاه عدالت با ساير دانشگاه-ها قصد ادامه تحصيل در مقطع تحصيلات تكميلي دانشگاه را دارند، از اجراي بند (ب) ماده 3 معاف هستند.
تبصره 8: دانشجوياني كه قصد ادامه تحصيل در تحصيلات تكميلي دانشگاه عدالت در رشته¬هايي كه زبان تدريس آن¬ها انگليسي است را دارا مي¬باشند، از اجراي بند (ب) ماده 3 معاف هستند.
4- شرط شركت متقاضيان غير ايراني كه مدرك خود را از يكي از دانشگاه¬هاي داخلي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم اخذ نموده و تا پايان شهريور ماه سال مورد نظر فارغ التحصيل خواهند شد و قصد شركت در آزمون پذيرش كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي را دارند، ارائه معرفي نامه و مجوز از طرف مركز امور دانشجويي به دبيرخانه تخصصي مربوطه مي¬باشد.
5- شركت و قبولي در آزمون كتبي پذيرش دانشجو
أ- قبولي منوط به كسب حداقل 70% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد ايراني در رشته و محل مربوطه است.
6- افراد مشروحه ذيل در صورت پذيرفته شدن در آزمون تخصصي از پرداخت شهريه معاف مي باشند:
أ- الف- نفر اول پذيرفته شده در هر رشته در آزمون مربوطه همان سال
تامين هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و كليه هزينه¬هاي شخصي شامل تغذيه ،رفت و آمد و ... پذيرفته¬شدگان فوق الذكر به عهده خود آنان مي¬باشد.
7- چنانچه داوطلبي از طريق مقاوله¬نامه و قراردادهاي پذيرش بورسيه¬ فيما بين دانشگاه عدالت و ديگر كشورها پذيرفته شده است، كليه هزينه¬هاي تحصيلي و شهريه آن بعهده مرجع توافق با دانشگاه عدالت مي¬باشد.
8- جهت پذيرفته شدگان غير ايراني حتي الامكان و با توجه به امكانات دانشگاه خوابگاه با دريافت هزينه تامين خواهد شد.
تبصره 9: پذيرفته شدگان در طول مدت حضور در ايران موظف به رعايت كليه قوانين و احترام به ارزشهاي جمهوري اسلامي ايران بوده و در صورت بروز هر¬گونه تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره 10: شوراي پذيرش، هماهنگي لازم را در مورد تبديل رواديد و صدور پروانه اقامت پذيرفته¬شدگان را تا پايان دوره مربوطه هر ساله از طريق مراجع ذيصلاح بعمل خواهد آورد و در مورد كسب اجازه ورود و خروج آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
تبصره 11: در صورتيكه به تشخيص مراجع ذيصلاح پروانه اقامت اين دسته از پذيرفته¬شدگان لغو گردد هيچگونه حقي براي آنها ايجاد نخواهد گرديد.
تبصره 12: دانشگاه عدالت موظف است حداقل دو ماه قبل از انقضاء پروانه اقامت دانشجوئي براي دانشجو تقاضاي تجديد پروانه اقامت بنمايند.
تبصره 13: مدارك فراغت از تحصيل پس از اتمام تحصيلات و بازگشت به كشور متبوعه براي اين دسته از افراد ارسال خواهد شد.
9- پذيرش دانشجو فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در تاريخ مقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي شده و حقي را براي آنان ايجاد نخواهد كرد.

ماده 4: نحوه ارايه تقاضاي ورود به دوره توسط نمايندگان دانشگاه عدالت
1- نماينده دانشگاه عدالت در هر يك از كشورهاي خارج از ايران ملزم است تا ليست دانشجويان به همراه مدارك آن¬ها را به براي ترم اول سال تحصيلي تا قبل از 31/5 و براي ترم دوم سال تحصيلي تا قبل از 30/9 به شوراي پذيرش ارسال نمايد. اين ارسال اطلاعات براساس مفاد ذكر شده در تفاهم¬نامه¬هاي عقد شده بين نماينده و دانشگاه عدالت است.
2- دانشگاه عدالت موظف است، مطابق مفاد ماده 12 آييننامه گزارش ثبتنام كليه دانشجويان انتقالي اعم از دانشجوياني كه با حكم شوراي انتقال معرفي ميشوند و يا دانشجوياني كه موسسه راساً نسبت به انتقال و ثبت¬نام اقدام مينمايد را حداكثر تا 2 ماه پس از ثبتنام، به دبيرخانه شورا مستقر در اداره كل امور دانشجويان داخل ارسال نمايند.
3- ميزان شهريه نيمسال اول در ابتداي سال و در فرودين¬ماه و ميزان شهريه ترم دوم در مهرماه به نمايندگان دانشگاه عدالت اعلام خواهد شد.
4- زبان تدريس دانشجويان خارجي دانشگاه عدالت، زبان انگليسي يا عربي مي¬باشد. كه توسط مدير گروه هر رشته مشخص مي¬شود.
5- ليست مدارك مورد نياز براي ثبت¬نام دانشجويان توسط معاونت امور بين¬الملل پس از اطلاع از مراجع ذيصلاح اعلام خواهد شد.
6- معاونت امور بين¬الملل نماينده حقوقي دانشگاه در زمينه دانشجويان انتقالي يا ثبت¬نام خارج از كشور مي¬باشد.
7- معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي بايد سه ماه قبل از شروع هر ترم تحصيلي، ظرفيت پذيرش دانشجو در هر رشته تحصيلي را به شوراي پذيرش اعلام خواهد كرد.
اين آئين نامه در 4 ماده و 21 بند و 13 تبصره در تاريخ به تصويب هيات امناي دانشگاه عدالت رسيد كه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و كليه مصوبات وآئين نامه هاي مغاير با آن لغو مي¬شود.
تاریخ به روز رسانی: 1395/01/17
تعداد بازدید: 13369
Powered by DorsaPortal